Kullanım Koşulları


Damlasu.com.tr Kullanım Koşulları
Damla Su internet sitesinde (www.damlasu.com.tr-bundan sonra "site" olarak geçecektir.) bulunan içerik; bilgilendirme ve tanıtım amaçlıdır, ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. Sitede bulunan tüm açıklamalar, görüşler ve tavsiyeler tamamiyle bilgilendirme amaçlı olup tıbbi değerlendirmeler için kullanılamaz.
www.damlasu.com.tr sitesinin tüm hakları ve sitede bulunan tüm içeriklerin ve görsellerin hakları Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve şair mevzuat kapsamında korunmaktadır. İçerik kopyalanamaz ve değiştirerek dahi kullanılamaz, alıntı yapılamaz.
Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. site içeriğini ve kullanım koşullarını güncelleme, değiştirme ve dilediği zaman siteyi yayından kaldırma hakkını saklı tutar. Bu sebeple kullanıcıların sitenin kullanım koşullarını belirli aralıklarla takip etmeleri tavsiye edilir.
Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitede bulunan linkler ile ulaşılan diğer sitelerde bulunan içeriklerden sorumlu değildir.
Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. hiçbir kesintiden ve erişim probleminden sorumlu değildir.
Siteye erişim ve internet kullanım ücretinden kullanıcı sorumludur.
Sitede herhangi bir kişisel bilgi toplanmamaktadır. İleride kullanıcıların demografik özellikleri hakkında bilgi edinmek, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla kullanıcı alışkanlıklarını öğrenmek maksadıyla kişisel bilgilerin toplanmasına ihtiyaç duyulması halinde, bu bilgilerin toplanması ve kullanılması sitede ilan edilecek gizlilik koşullarına tabi olacaktır. Kullanıcıların, sitede yayınlanacak gizlilik koşullarını öğrenmek için siteyi belli aralıklarla ziyaret etmeleri önerilir.
Bir kullanıcının bu site'yi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne bildirimde bulunulması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcı ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcı bu site'ye erişim ve/veya site'yi kullanım hakları iptal edilecektir. Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının site'ye erişim veya site'yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.
Siteye herhangi zararlı faaliyette (hack, vs.) bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Kullanıcı,burada anılan şartlar dışında veya şartları ihlal ederek veya kanunlara aykırı olarak siteyi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, yapabileceği talepleri ve makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul etmektedir.
Kullanıcının anılan şart ve koşulları kabul etmemesi halinde, derhal siteden çıkması gerekmektedir. Site'ye giriş yapılması, bu anılan Site Kullanım Koşullarının aynen kabul edildiği anlamında yorumlanacak ve taraflar arasında ıslak imzalı bir anlaşma bulunmadığı itirazını hükümsüz bırakacaktır.
İşbu Kullanım Koşullarının yer aldığı anlaşmanın uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk kuralları uygulanacak olup ihtilaf halinde tek yetkili merci İstanbul Merkez Mahkemeleri olacaktır.